Flaggningsmeddelande i Cellink

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Cellink till 5,21 % av aktierna och 3,71 % av rösterna. 

Antal aktier uppgår nu till 433,788. 

Bolaget är idag noterat på First North, varför flaggning till FI inte har skett.