Flaggningsmeddelande i Getinge

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i medicinteknikbolaget Getinge till 8,07 % av aktierna och 5,04 % av rösterna.

Antal aktier uppgår nu till drygt 1,7 miljoner.