Flaggningsmeddelande i Getinge

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i Getinge till 4,99 % av rösterna och 8,01 % av kapitalet.

Antal aktier uppgår nu till 21 806 906.