Flaggningsmeddelande i Hemfosa(2)

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i fastighetsbolaget Hemfosa till 4,96 % av aktierna och 5,27 % av rösterna. Antal aktier uppgår nu till strax över 8,3 miljoner.