Flaggningsmeddelande i Hemfosa

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i fastighetsbolaget Hemfosa till 4,5 % av aktierna och 4,7 % av rösterna. Antal aktier uppgår nu till drygt 7,5 miljoner.