Flaggningsmeddelande i Immunicum

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Immunicum till 5,14 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 4 738 406.