Flaggningsmeddelande i Medicover

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i vård- och diagnostikbolaget Medicover till 5,2 % av aktierna och 0,8 % av rösterna. Antal aktier uppgår nu till drygt 6,9 miljoner.