Flaggningsmeddelande i Mentice

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Mentice till 5,49% av kapital och röstandel.

Antal aktier uppgår till 1,325,833 st. Aktien är noterad på First North och AP4 har inte anmält flaggningen till FI.