Flaggningsmeddelande i New Wave Group

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i New Wave Group till 4,4 % av kapitalet och 1,20 % av rösterna.

Antal aktier uppgår nu till 2 917 567.