Flaggningsmeddelande i Nyfosa

Fjärde AP-fonden har köpt 1,7 miljoner aktier i fastighetsbolaget Nyfosa. Bolaget äger efter transaktionen 8,84 miljoner aktier, vilket motsvarar  5,27 procent av kapital och röster.