Flaggningsmeddelande i PledPharma

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i PledPharma till 5,04 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 2 700 000 stycken. 

Aktien är noterad på First North och vi har inte anmält flaggningen till FI.