Flaggningsmeddelande i Veoneer

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Veoneer till 8,7 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 9 716 380 stycken.