Flaggningsmeddelande i Victoria Park

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i fastighetsbolaget Victoria Park till 2,17 % av aktierna och 2,88 % av rösterna. Antal aktier uppgår nu till drygt 5,3 miljoner.