Flaggningsmeddelande i Xspray Pharma

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Xspray Pharma till 5,8 % av kapital och röster. 

Antal aktier uppgår nu till 870 000. 

Aktien är noterad på First North och vi har inte anmält flaggningen till FI.