Valberedning i Mekonomen utsedd

Valberedning inför Mekonomens årsstämma 2020 är utsedd

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av John Quinn utsedd av LKQ Corporation, Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB, Arne Lööw utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder. Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.