Valberedning i Gränges utsedd

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2020 är utsedd.

Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande. Som tredje största ägare representeras Fjärde AP-fonden av Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på AP4.

Per den 31 augusti 2019 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Swedbank Robur Fonder, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2020 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) samt Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.