Femårsöversikt

Pensionssystemet är betydligt starkare idag än vid starten 2001 och vår kapitalförvaltning har bidragit till systemets ekonomiska stabilitet.