Hållbarhet och ägarstyrning

Hållbarhet påverkar oss och vår värld. Att integrera hållbarhetsaspekter i investeringarna anser AP4 är en förutsättning för att kunna skapa hög hållbar avkastning över tid.

Integration av hållbarhetsaspekter i förvaltningen för att säkerställa att hållbarhet är en del av investeringsanalysen och besluten är ett viktigt och nödvändigt arbete för en långsiktig pensionsförvaltare. AP4 har arbetat med hållbarhet under många år.
Inom hållbarhet arbetar AP4 med två fokusområden:

  • Klimat & miljö
  • Ägarstyrning

Hållbarhetspolicy och Ägarpolicy

AP4:s hållbarhetspolicy beskriver principerna och strategierna för hur AP4 integrerar hållbarhet i förvaltningen. Policyn bör läsas tillsammans med AP4:s Ägarpolicy som beskriver AP4:s principer och strategier för ägarstyrning gällande svenska och utländska aktiemarknadsbolag samt, i tillämpliga delar, onoterade innehav, AP-fondernas gemensamma värdegrund för förvaltningen av fondmedlen samt AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.