Hållbarhet och ägarstyrning

En förutsättning för långsiktig och framgångsrik förvaltning är att integrera hållbarhet i såväl investeringar som i verksamheten. En naturlig följd av det arbetet är att transparent berätta hur AP4 agerar som ansvarstagande ägare i bolag och verksamheter där AP4 är investerad.

Integration av hållbarhetsaspekter i förvaltningen är en del av såväl investeringsanalysen som besluten vilket är ett viktigt och nödvändigt arbete för en långsiktig pensionsförvaltare. AP4 har arbetat med hållbarhet under många år, i huvudsak inom två fokusområden:

  • Klimat & miljö
  • Ägarstyrning

Hållbarhetspolicy och Ägarpolicy

AP4:s hållbarhetspolicy beskriver principerna och strategierna för hur AP4 integrerar hållbarhet i förvaltningen. Policyn bör läsas tillsammans med AP4:s Ägarpolicy som beskriver AP4:s principer och strategier för ägarstyrning gällande svenska och utländska aktiemarknadsbolag samt, i tillämpliga delar, onoterade innehav, AP-fondernas gemensamma värdegrund för förvaltningen av fondmedlen samt AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.