Sverige

I Sverige är AP4 en av de tio största institutionella investerarna på den svenska börsen. AP4 har en lång tradition av att ta ansvar både som långsiktig ägare och för att utveckla god sed på den svenska aktiemarknaden.

AP4 har tagit ett aktivt ägaransvar genom att under första halvåret 2021 ha röstat på 125 svenska och 873 utländska bolagsstämmor. Under första halvåret 2021 arbetade AP4 i 40 valberedningar.

Den svenska aktieportföljen är indelad i ett antal olika delportföljer och i samtliga aktivt förvaltade strategier är ägarstyrning ett viktigt styrmedel för att uppnå bästa möjliga avkastning.