Bolagsstämmor

Ett av AP4:s mål för ägarstyrning är att utöva rösträtten vid svenska och utländska bolagsstämmor. Här presenteras hur AP4 röstat i respektive bolag.

AP4 prioriterar de bolag där vi har stora innehav, är röstmässigt stora och/eller vid principiellt viktiga frågor. Under 2020 deltog AP4 i 109 svenska bolagsstämmor. Därutover röstade AP4 på totalt 1 043 stämmor internationellt.

AP4:s deltagande på stämmor

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2021

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2020

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2019

Deltagande i årstämmor och valberedningar 2018

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2017

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2016

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2015

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2014

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2013

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2011

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2010

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2009

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2008

Deltagande i årsstämmor och valberedningar 2007