Valberedningar

Att bidra till att bolag får den bästa möjliga styrelsen utifrån det enskilda bolagets behov är en av AP4:s mest betydelsefulla ägaruppgifter. Valberedningsarbetet har därför alltid hög prioritet.

 AP4 deltog i 38 valberedningar i börsnoterade svenska bolag med stämmor våren 2020. Därutöver deltar AP4 i en valberedning i bolag med årsstämma under andra halvåret 2020.

I de valberedningar där AP4 deltar ska:

  • Minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter.
  • Valberedningen arbeta för att svensk kod för bolagstyrnings rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen uppnås.

Andelen nyvalda kvinnor i de bolag där AP4 är representerad i valberedningen var 44,1 procent under första halvåret 2020, det vill säga något högre andel än den för börsen som helhet. 

AP4 arbetar även för att en valberednings utvärdering av styrelsen ska valberedningen göra egna intervjuer för att få en djupare förståelse för hur styrelsen arbetar. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen låter göra, eller till en extern styrelseutvärdering.

AP4 i valberedningar 2020

FÖRETAG REPRESENTANT
Actic Jannis Kitsakis
Active Biotec Per Colleen
Arjo Per Colleen
Bactiguard Per Colleen
Beijer Ref Arne Lööw
Billerud Thomas Woulikainen
BioGaia Jannis Kitsakis
Björn Borg Thomas Ehlin
Camurus Arne Lööw
Cantargia Jannis Kitsakis
Catena Olof Nyström
Cavotec Thomas Ehlin
Cibus Nordic Real Estate Olof Nyström
Elekta Per Colleen
Eltel Per Colleen
Fabege Thomas Ehlin
Getinge Per Colleen
Gränges Jannis Kitsakis
Handicare Arne Lööw
H&M Thomas Wuolikainen
IBT Jannis Kitsakis
Immunicum Jannis Kitsakis
Inwido  Thomas Wuolikainen
Karnov Thomas Ehlin
Lifco Per Colleen
Lindab Per Colleen
Medicover Per Colleen
Mekonomen Arne Lööw
Mycronic Thomas Ehlin
NCAB Jannis Kitsakis
New Wave Group Arne Lööw
Nobia Arne Lööw
Nyfosa Olof Nyström
Oscar Properties Olof Nyström
Pledpharma Jannis Kitsakis
Probi Jannis Kitsakis
Q-Linea Jannis Kitsakis
Sinch Thomas Wuolikainen
Volati Jannis Kitsakis

 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2019

Valberedningar inför stämmosäsongen 2018 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2017 

Valberedningar inför stämmosäsongen 2016

Valberedningar inför stämmosäsongen 2015

Valberedningar inför stämmosäsongen 2014

Valberedningar inför stämmosäsongen 2013

Valberedningar inför stämmosäsongen 2012

Valberedningar inför stämmosäsongen 2011

Valberedningar inför stämmosäsongen 2010

Valberedningar inför stämmosäsongen 2009

Valberedningar inför stämmosäsongen 2008

Valberedningar inför stämmosäsongen 2007