Global röstning

En aktieägares rättigheter skiljer sig mycket åt mellan länder och rösträtten i utlandet är ofta mer begränsad än i Sverige. AP4 driver i utlandet många frågor om aktieägarens rätt som i Sverige uppfattas som självklara.

AP4 använder sig av extern part vid det praktiska röstningsförfarandet på bolagsstämman. Distansröstningen (proxyröstning) genomförs med hjälp av en så kallad elektronisk röstningsplattform. Det är en förutsättning för att kunna rösta både tids- och kostnadseffektivt på bolagsstämmor utomlands.

I enlighet med AP4:s ägarpolicy upprättas röstningsinstruktioner. Affärsdrivna ärenden och till exempel ersättningsfrågor på bolagsstämmans dagordning skickas direkt till AP4 för bedömning, beslut och manuell röstning.

Här kan du se hur vi har röstat på alla utländska bolagsstämmor.
Informationen är direkt hämtad från ISS Governance och anges därför enbart på engelska.