Våra bolagsdialoger

Att vara aktiv ägare är en viktig del av att förvalta aktier. Ägarstyrning handlar om att ägare tar ansvar för bolags utveckling för att nå en hållbar långsiktig avkastning. Den innebär att ägare också påverkar bolag till att agera ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Ägarstyrning en del av uppdraget från Sveriges riksdag

Ägarstyrning är en viktig del i AP4:s arbete med att förvalta dagens och morgondagens pensionärers pengar. Det är en del av uppdraget från Sveriges riksdag. AP4 ska skapa högsta möjliga avkastning till låg risk och att i det arbetet ta hänsyn etik och miljö. AP4 arbetar löpande med att hantera olika risker och möjligheter i förvaltningen inklusive de som rör hållbarhet d v s ägarstyrning, etik och miljö. Det är så långsiktigt hållbar avkastning kan uppnås.