AP4:s direkta miljöpåverkan

AP4 redovisar direkt miljöpåverkan av den egna verksamheten. Huvudsaklig miljöpåverkan avser AP4:s kontorslokal samt tjänsteresor.

AP4:s direkta miljöpåverkan 2020  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Energiförbrukning i eget kontor, MWh 87  103 107 111 113 112 113
Fjärrkylaförbrukning i eget kontor, MWh 43  46 51 44 89 109 109
Värmeförbrukning i eget kontor, MWh 37  40 42 37 104 104 113
Vattenförbrukning, m3 262  433 433 413 810 648 648
Pappersförbrukning, ton 0,6  1,0 0,7 1,1 1,0 1,1 1,1
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, % 100  100 100 100 100 100 100
Tjänsteresor med flyg, tusen mil 11  54 51 46 57 64 57
Tjänsteresor med flyg, utsläpp ton CO2 12  60 57 52 63 75 64


De flesta tjänsteresor sker till utlandet för att besöka bolag och deras anläggningar samt samarbetspartners. Telefon- och videokonferenser används som ett alternativ till resor när möjligheten finns. AP4 återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. AP4 använder i möjligaste mån miljömärkt kontorsmaterial samt återvunnet papper till kontorsverksamheten och arbetar för att minska pappersförbrukningen.