AP4:s direkta miljöpåverkan

AP4 redovisar direkt miljöpåverkan av den egna verksamheten. Huvudsaklig miljöpåverkan kommer av AP4:s kontor samt tjänstresor.

AP4:s direkta miljöpåverkan 2018 2017 2016 2015 2014
Energiförbrukning i eget kontor, MWh 107 111 113 112 113
Fjärrkylaförbrukning i eget kontor, MWh 51 44 89 109 109
Värmeförbrukning i eget kontor, MWh 42 37 104 104 113
Vattenförbrukning, m3 433 413 810 648 648
Pappersförbrukning, ton 0,7 1,1 1,0 1,1 1,1
Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, % 100 100 100 100 100
Tjänsteresor med flyg, tusen mil 51 46 57 64 57
Tjänsteresor med flyg, utsläpp ton CO2 57 52 63 75 64


De flesta tjänsteresor sker till utlandet för att besöka bolag och deras anläggningar samt samarbetspartners. Telefon- och videokonferenser används som ett alternativ till resor när möjligheten finns. AP4 återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall. AP4 använder i möjligaste mån miljömärkt kontorsmaterial samt återvunnet papper till kontorsverksamheten och arbetar för att minska pappersförbrukningen.