Analytiker inom Private Equity

Fjärde AP-fonden (AP4) söker en analytiker med inriktning private equity till gruppen alternativa investeringar, vars uppdrag är att förvalta AP4:s onoterade investeringar. Utöver att förvalta befintliga investeringar är gruppens uppdrag att över tid öka andelen onoterade investeringar i portföljen. Vi söker nu ytterligare en kollega som kan stärka upp vårt team och bidra till att vi fortsätter utvecklas och når våra högt uppsatta mål.

Inom teamet för alternativa investeringar, som idag består av sju personer, arbetar vi aktivt med identifiering, analys och genomförande av nya investeringar samt följer och utvärderar våra befintliga investeringar och förvaltare. Den alternativa portföljen består av reala tillgångar, såsom infrastruktur och fastigheter, samt andra onoterade tillgångar inom private equity och onoterade krediter. Vi har ett betydande fokus på hållbara investeringar och strävar efter att vara ett globalt föredöme inom området. AP4 investerar genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt.

Som del av teamet inom alternativa investeringar på AP4 får du träffa en bredd av investeringsfirmor som är internationellt ledande inom sina områden, bygga nätverk med likasinnade kapitalförvaltare globalt samt ta del av löpande marknads- och omvärldsbevakning från kollegor som förvaltar kapital inom en bredd av områden och marknader.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som analytiker med fokus på private equity arbetar du tillsammans med vår seniora förvaltare och stödjer det löpande arbetet med AP4:s investeringar i onoterade aktier, dvs i fonder, investmentbolag och selektivt co-investeringar, inom private equity och venture capital.

AP4:s private equity-portfölj, som uppgår till ca 13 miljarder kronor, har idag investeringar hos ca femton externa förvaltare och investmentbolag. Teamet inom private equity ansvarar för dessa relationer och löpande förvaltning och uppföljning av portföljen tillsammans med chefen för alternativa investeringar. En betydande del av portföljen är tematiskt investerad, framför allt med investeringar som stödjer omställningen till ett hållbart samhälle.

För att ansvarsfullt fortsätta växa portföljen arbetar teamet även med identifiering och utvärdering av nya investeringsmöjligheter. Din roll blir att stödja våra seniora förvaltare med samordning och analys i arbetet med granskningsprocesser (due diligence), förhandling av relevanta avtal (såsom investeringsavtal) samt framtagande av underlag för investeringsbeslut. Det innebär t ex omvärldsbevakning, strategisk analys, finansiell analys, bedömning av avkastningspotential och värdering, samt noggrann utvärdering av förvaltarteam och deras investeringsprocesser. Granskningsprocessen (due diligence) sker i samverkan med andra avdelningar på AP4 och med hjälp av externa rådgivare.

Din roll kommer över tid att innebära resor, primärt utomlands, med viss regelbundenhet. AP4 tillämpar en modell där vi blandar arbete på kontoret och hemarbete – vi eftersträvar en arbetsmiljö där samvaro och samarbete på arbetsplatsen kombineras med de möjligheter till flexibilitet som digitaliseringen ger.

Din bakgrund

Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller civilingenjör. Du har ca 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet. Idag arbetar du till exempel med att göra investeringar direkt och/eller indirekt genom fonder och externa förvaltare inom en investeringsorganisation (t ex private equity-bolag, investmentbolag, pensionsförvaltare, kapitalförvaltare, pensionsstiftelse, family office) eller som konsult eller rådgivare inom strategi och finans, där du som del av ett team arbetat med analys, värdering, due diligence och/eller genomförande av transaktioner. Vi ser positivt på erfarenhet från arbete med onoterade investeringar, med fördel inom private equity.

Givet AP4:s betydande fokus på hållbarhet, bör du ha intresse och förståelse för hållbarhetsomställningen i stort och hur detta kan påverka affärsmodeller, specifika tillgångar och investeringsbeslut.

Din personlighet

Vi söker dig med ett stort mått nyfikenhet och en mycket god kommunikativ och social förmåga. Du är självklart en god representant för AP4 i alla sammanhang och sätter värde i att i din roll bygga upp och vårda externa relationer. Du har integritet, vilja och förmåga att stå upp för dina åsikter, analyser och beslut, samtidigt som du kan följa AP4:s linje när så krävs.

Som person är du en teamspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad, noggrann, analytisk och har gott omdöme. Du har drivkraft att lära och växa, samt uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter. Du delar AP4:s syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle. Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat vi har på AP4.

Ansökan 

I denna rekrytering har AP4 valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914.  Sista ansökningsdag är 2023-11-21. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.  

Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av processen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess 

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet. 

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryteringsprocessen avseende slutkandidat.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Till ansökan!