AP4 söker förvaltare inom Alternativa Investeringar

Fjärde AP-fondens (AP4) team inom Alternativa Investeringar har som uppdrag att förvalta merparten av AP4:s onoterade investeringar. Utöver att förvalta befintliga investeringar är vårt uppdrag att över tid öka andelen onoterade investeringar i portföljen. Vi söker nu ytterligare en kollega som kan stärka upp vårt team och bidra till att vi fortsätter utvecklas och når våra högt uppsatta mål.

medarbetare i kontorsmiljö

Inom teamet för alternativa investeringar, som idag består av sex personer, arbetar vi aktivt med identifiering, analys och genomförande av nya investeringar samt följer upp och utvärderar våra befintliga investeringar och förvaltare. Den alternativa portföljen består idag av reala tillgångar, såsom infrastruktur och fastigheter, samt andra onoterade tillgångar inom private equity och onoterade krediter. Vi har ett betydande fokus på hållbara investeringar och strävar efter att vara ett globalt föredöme inom området. AP4 investerar genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt. 

Som en följd av de nyligen ändrade placeringsreglerna för AP-fonderna, där en större andel av kapitalet kan allokeras till onoterade tillgångar, har teamet för alternativa investeringar en betydande tillväxtagenda där volymerna ska bli större och med möjligheter att investera i nya typer av tillgångar.

Teamet skall stärkas upp med ännu en driven affärsinriktad kollega med ett intresse för onoterade investeringar och hållbarhet. Då infrastruktur utgör en betydande del av AP4:s sökta exponering och är det område som förväntas växa mest inom Alternativa investeringar framöver, är det framför allt här vi önskar utöka teamet.

Vi söker en förvaltare med kapacitet att växa inom teamet; en person som kan arbeta nära vår seniora förvaltare inom reala tillgångar för att vidareutveckla infrastrukturportföljen, samt samarbeta med övriga team-medlemmar i olika projekt och löpande uppgifter.  

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av att stödja AP4:s seniora förvaltare inom reala tillgångar med fokus på infrastruktur i arbetet med nya och existerande investeringar. Det innebär bl a att delta i utvärderingen av nya investeringsmöjligheter, koordinera processen samt ge stöd i analys och framtagande av underlag för investeringsbeslut. Detta sker t ex genom strategisk analys och utveckling av investeringstes, finansiell analys, bedömning av avkastningspotential och värdering, samt genom noggrann utvärdering av förvaltarteam och investeringsprocess.

Du kommer också att samordna granskningsprocessen (due diligence) av möjliga investeringar inom reala tillgångar, vilken sker i samverkan med andra avdelningar på AP4 och med hjälp av externa rådgivare. Som en del av din roll kommer du att utvärdera och sammanfatta rapporter och underlag, samt ge input till och delta i möten med förvaltare och andra externa intressenter.

Du kommer därutöver att arbeta med personer från hela AP4:s team inom alternativa investeringar i diverse projekt, både investeringsprojekt och andra projekt för att utveckla teamet och/eller AP4 som helhet, samt vissa analytiska uppgifter som att samordna och sammanställa material för löpande utvärdering av portföljen med stöd i de system som AP4 använder.

Din roll kommer att innebära resor, primärt utomlands, med viss regelbundenhet. AP4 tillämpar för närvarande en modell där vi blandar arbete på kontoret och hemarbete – liksom många andra organisationer söker vi i det rådande läget ett förhållningssätt där samvaro och samarbete på arbetsplatsen kombineras med de möjligheter till flexibilitet som digitaliseringen ger.

Din bakgrund
Vi söker dig med en civilekonom-, ingenjör- eller motsvarande examen. Du har ca 5–8 års arbetslivserfarenhet från arbete med investeringar, gärna inom reala tillgångar som infrastruktur (t ex förnyelsebar energi, mobilitet, digital infrastruktur). Du har arbetat med att göra investeringar direkt och/eller indirekt genom fonder och externa förvaltare, t ex som konsult, rådgivare eller inom en investeringsorganisation. Du har som del av ett team arbetat med analys, värdering och/eller genomförande av transaktioner. Har du ett eget nätverk med relevanta förvaltare eller andra investeringsorganisationer är det en fördel.

Givet AP4:s betydande fokus på hållbarhet, bör du ha intresse och förståelse för hållbarhetsomställningen i stort och mer specifikt hållbarhetspåverkan från reala tillgångar och hur detta kan påverka affärsmodeller, specifika tillgångar och investeringsbeslut.

Din personlighet
Som person är du en teamspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god kommunikativ och social förmåga. Du har gott omdöme och etisk kompass och kan vara en god representant för AP4 i alla sammanhang. Du har integritet, vilja och förmåga att stå upp för dina åsikter, analyser och beslut, samtidigt som du behöver kunna följa AP4:s beslut när så krävs.

Du har drivkraft att lära och växa, uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter och är inte rädd för att ”hugga i” när det behövs. Du har analytisk skärpa samt affärsmässighet med kommersiellt tänk och driv. Du är strukturerad och noggrann. Du delar AP4:s syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle.

Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat vi har på AP4.

Mer om AP4
AP4 är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet där vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar ca 500 miljarder och hade vid halvåret 2021 ett resultat på 44,5 miljarder kronor. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar en hög avkastning till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna.  Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer för att vi ska nå målet om föredömlig och hållbar förvaltning. Vi är en prestigelös och flexibel kunskapsorganisation med djup specialistkompetens. Läs mer om oss på www.ap4.se.

Ansökan

Skicka ansökan, CV och följebrev, via länk senast den 1 november 2021. Märk din ansökan ”Förvaltare Alternativa investeringar AP4”. För mer information om tjänsten och eventuella frågor, vänligen kontakta Maria Lindbom på: maria.lindbom@lagerpartners / +46 (0)70 590 73 00