AP4 söker medarbetare till Ägarstyrning Fundamentala aktier

Fjärde AP-fondens (AP4) team inom Fundamentala aktier har som uppdrag att förvalta och hantera alla ägarfrågor som rör AP4:s svenska aktieportfölj. Vi söker nu ytterligare en kollega som kan stärka upp vårt team och bidra till att vi fortsätter utvecklas och når våra högt uppsatta mål.

Inom teamet för Fundamentala aktier, som idag består av fem personer, arbetar vi aktivt med aktieförvaltning och ägarstyrning med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning. AP4 har en lång tradition som aktiv ägare i svenska noterade bolag och genom vår position som en av de tio största institutionella ägarna på Stockholmsbörsen har vi ett ansvar att fortsatt stärka och anpassa vår modell för aktivt ägande och därmed bidra till utvecklingen av näringsliv och kapitalmarknader.

AP4 har ett långsiktigt perspektiv och försöker att utnyttja det till vår fördel i förvaltningen. Det tar sig bland annat uttryck i att vi har en mycket hög aktiv risk och gärna tar stora ägarandelar i bolag som vi tycker om. Vi har idag innehav i cirka 165 noterade svenska företag, och är bland de fem största ägarna i cirka 70 bolag samt bland de tio största ägarna i cirka 100 bolag. AP4 var under 2021 representerat i 40 valberedningar i noterade bolag och vi beräknar att vi under 2022 kommer vara representerade i något fler valberedningar.

Vi har ett betydande fokus på hållbarhetaspekter i vår förvaltning. Risker och möjligheter relaterat till hållbarhet är en naturlig del av vår bolagsanalys. Teamet skall nu stärkas upp med ännu en driven affärsinriktad kollega med ett stort intresse för ägarfrågor i noterade bolag. Till skillnad från många andra aktörer har vi valt att integrera ägarfrågor direkt med förvaltningen. Vi tror det är till stor fördel för vår förvaltning och även för de bolag där fonden blir engagerad.

Vi söker en person med etablerad erfarenhet från arbete med ägarstyrning inom institutionell miljö och med en gedigen erfarenhet från näringsliv och finansiell sektor med ett eget upparbetat kontaktnät i noterad bolagsmiljö. Även erfarenhet från aktieförvaltning eller aktiemarknaden i övrigt är viktigt för rollen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av att stödja Head of Corporate Governance och aktieförvaltningen inom Fundamentala aktier samt därutöver övrig förvaltning, i första hand Alternativa investeringar och Global aktieförvaltning. I rollen ingår rådgivning, analys, utredningar och eventuella åtgärder primärt avseende fondens ställningstagande och agerande i ägarfrågor i noterade företag. Därutöver i förekommande fall i onoterade företag och övriga investeringar. I rollen kommer du även representera fonden i enskilda bolags valberedningar samt representera fonden på bolagsstämmor. Det ingår även utredningar och analyser i förekommande ägarfrågor som exempelvis frågor av policy- eller principiell karaktär, frågor av branschkaraktär eller dylikt. Din roll innebär även att du kommer representera fonden i samarbeten med andra institutionella investerare, branschorganisationer mm. Du kommer även ingå i fondens interna ägarforum. Rollen kommer att innebära resor med viss regelbundenhet. AP4 tillämpar för närvarande en modell där vi blandar arbete på kontoret och hemarbete – liksom många andra organisationer söker vi i det rådande läget ett förhållningssätt där samvaro och samarbete på arbetsplatsen kombineras med de möjligheter till flexibilitet som digitaliseringen ger.

Din bakgrund

Vi söker dig med en civilekonom-, ingenjör- eller motsvarande examen. Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet från arbete med ägararbete, företrädesvis inom institutionell miljö. Rollen kräver även att du har gedigen erfarenhet från näringslivet och finansiell sektor med ett upparbetat kontaktnät i noterad bolagsmiljö samt har erfarenhet från aktieförvaltning eller aktiemarknaden i övrigt. Givet AP4:s betydande fokus på hållbarhet, bör du ha intresse och förståelse för hållbarhetsomställningen och hur detta kan påverka affärsmodeller, specifika tillgångar och investeringsbeslut.

Din personlighet

Som person är du en teamspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god kommunikativ och social förmåga. Du har gott omdöme och etisk kompass och kan vara en god representant för AP4 i alla sammanhang. Du har integritet, vilja och förmåga att stå upp för dina åsikter, analyser och beslut. Du har drivkraft, uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter och är inte rädd för att ”hugga i” när det behövs. Du har analytisk skärpa samt affärsmässighet med kommersiellt tänk och driv. Du är strukturerad och noggrann. Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat vi har på AP4.

Ansökan

AP4 samarbetar med Lager & Partners i denna rekrytering. Skicka ansökan, CV och följebrev, via länk senast den 9 januari 2022. Märk din ansökan ”Ägarstyrning”. För mer information om tjänsten och eventuella frågor, vänligen kontakta Niclas Näslund på tel 0706 24 09 12 eller via mail niclas.naslund@lagerpartners.com