Portföljstrateg till AP4

AP4 söker en Portföljstrateg till gruppen Portföljanalys – en spännande roll för dig med ett stort intresse för portfölj- och riskanalys och förvaltarutvärdering. Vi erbjuder en roll där du arbetar nära vd och seniora förvaltare inom samtliga tillgångsslag för att vidareutveckla Fjärde AP-fondens (AP4:s) förvaltningsprocesser. Arbetet sker i samarbete med dina teammedlemmar samt två andra team inom enheten Strategisk allokering och kvantitativ analys (SAKA) i olika projekt och löpande uppgifter.

Teamet Portföljanalys består av fyra personer och ansvarar bland annat för att ta fram beslutsunderlag till AP4:s styrelse, vd och förvaltningsorganisation gällande fondens ALM-analys och refer du för analys och underlag kring riskbudgetering av AP4:s internt förvaltade mandat. Ett angränrensportfölj. En viktig del av gruppens arbete består dessutom av att stödja vd med beslutsunderlag för riskbudgetering samt att aktivt verka för en kontinuerlig utveckling av det aktiva förvaltningsmandatet.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som Portföljstrateg ansvarasande ansvarsområde är att löpande utvärdera investeringsprocesser med syfte att skapa underlag som stödjer AP4:s förvaltare i arbetet med att utveckla dessa processer. Dina analyser och rekommendationer kommer att påverka såväl AP4:s övergripande portföljkonstruktion som implementation av enskilda mandat.

Du förväntas bidra aktivt i arbetet att utvärdera externa förvaltare, bland annat inom AP4:s hedgefondportfölj. Du kommer också ha en viktig roll i granskningsprocessen (due diligence) av möjliga externa investeringar inom framför allt noterade tillgångar. Investeringar som sker i samverkan med andra avdelningar på AP4.

Ditt analysarbete kommer innefatta alla tillgångsklasser i en bred och komplex portfölj i samarbete med mycket kompetenta kollegor. För en driven och nyfiken person finns många möjligheter till nya utmaningar och karriärutveckling i en marknadsnära roll.

Din bakgrund

Vi söker dig som är utbildad civilekonom/ingenjör med inriktning finansiell ekonomi/matematik eller motsvarande. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från bank eller kapitalförvaltning där du bland annat bör ha arbetat med analys och utveckling av aktivt risktagande. Lämplig bakgrund kan vara från roller inom tex portföljrådgivning, risk advisory, förvaltarval eller som risk management inom bank. Du är förtrogen med vanligt förekommande metoder för analys av finansiella marknader, portföljer och aktiva avkastnings-och riskkällor. Har du arbetat med att utvärdera förvaltningsmandat inom en investeringsorganisation är det meriterande. Du är bekväm med att både hantera och självständigt analysera finansiella data och att ”hugga i” när det behövs. Du har analytisk skärpa samt affärsmässighet med kommersiellt tänk och driv. Du delar AP4:s syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle. Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat vi har på AP4.

Mer om AP4

Fjärde AP-fondens uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djup specialistkompetens. Fjärde AP-fonden tror på en inkluderande arbetsplats och arbetar aktivt för att skapa jämställdhet och mångfald i organisationen. Vår verksamhet kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda. Läs mer om AP4 här: www.ap4.se

AP4 tillämpar för närvarande en modell där vi blandar arbete på kontoret och hemarbete – liksom många andra organisationer söker vi i det rådande läget ett förhållningssätt där samvaro och samarbete på arbetsplatsen kombineras med de möjligheter till flexibilitet som digitaliseringen ger. 

Ansökan 

I denna rekrytering har AP4 valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914. Sista ansökningsdag är 2023-04-10. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. 

Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av processen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess. 

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet. 

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryterinocessen avseende slutkandidat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök vi den här länken