Medarbetare

För AP4 är viktiga fokusområden ledarutveckling, värderingsarbete och kompetensutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför är hållbarhetsperspektivet en central del i HR-strategins alla områden. Ett hållbart arbetsliv och ett hållbart ledarskap är viktigt i arbetet att nå våra övergripande mål. Kompetenta och engagerade medarbetare är vår framgångsfaktor i en kunskapsintensiv verksamhet där företagskulturen är en av de viktigaste förutsättningarna för att bygga en framgångsrik organisation

Här nedan berättar några av våra medarbetare kort om varför de trivs på AP4: 


Lovisa Runge, Analyst Fundamental Equities
- Jag uppskattar det tydliga affärsmässiga fokus AP4 har på att leverera en god hållbar avkastning till det svenska pensionssystemet och det starka varumärke fonden har som kapitalförvaltare. Den långsiktighet som AP4 har i sina investeringar ger stora möjligheter i den aktiva förvaltningen och gör oss till en uppskattad ägare. Fundamentala aktieteamet har även en viktig roll inom den svenska ägarstyrningsmodellen, vilket adderar ytterligare en nivå av meningsfullhet i arbetet. Att få arbeta i ett flertal valberedningar, innebär en viktig möjlighet att påverka riktningen för de bolag där vi är en stor ägare.

Rafet Eriskin, Senior Portfolio Manager
-Vårt varumärke öppnar dörrar som ger möjlighet att bygga relationer till ledande investeringsorganisationer runt om i världen. Personligen får jag en djup insyn i olika förvaltningsmodeller och möjlighet att ta större ansvar att lösa våra investeringsutmaningar. Jag är delaktig i fondens utvecklingsarbete av interna och externa aktiva förvaltningskällor där vi ständigt utvecklar portföljen att ge så bra riskjusterad avkastning som möjligt. Jag ansvarar för cirka 40 miljarder av fondens kapital i olika portföljer, där i stort sett all förvaltning är specialiserad till att tillvarata felprissättningar i en global marknad. Den kultur och de värderingar som präglar AP4 ger frihet och uppmuntrar till initiativ. Kulturen passar mig som person och bidrar till att vi bygger framgångsrika team där vi löser utmaningar tillsammans.

Jenny Theorén, Head of Risk Control
-Fjärde AP-fonden har ett viktigt uppdrag som jag tycker att vi förvaltar väl och det är jag stolt över. Jag har sedan dag ett känt att jag haft mina chefers förtroende. Här ges stor frihet under ansvar med möjligheter till utveckling om man vill, och jag upplever att det fungerar väldigt bra att kombinera arbete med familjeliv. Utvecklande och komplexa arbetsuppgifter gällande en stor och variationsrik portfölj där förvaltning och övrig verksamhet bedrivs i en liten organisation med relativt få personer. Det gör att man inom riskkontroll får en helhetsbild som är svår att hitta på till exempel en större bank. Att vi är få personer bidrar även till att vi arbetar i en personlig, informell miljö där alla bryr sig om varandra.

Nils Everling, Quantitative Analyst
-Jag lär mig nya saker kontinuerligt, inte minst genom att ta del av den djupa och breda kunskap som finns bland mina kollegor.  AP4 är en organisation med ett viktigt uppdrag som ska leverera hög avkastning till pensionssystemet över tid med hållbarhet i fokus. Mitt arbete tangerar flera områden som kvantitativ analys, trading, mandatutvärdering och mjukvaruutveckling. Här får jag utvecklas i ansvarstagande, förmåga att syntetisera ny information och att handleda andra. Jag är även med och utvecklar vår kvantdrivna ansats till global aktieförvaltning. Idag kan vi till exempel ta tematiska vyer inom hållbarhet och omsätta till systematiska, datadrivna strategier.