Möt Nancy som jobbar extra på AP4

Hej Nancy

Du arbetar extra hos oss på vår avdelning Strategisk Allokering & Kvantitativ analys. Berätta, vad pluggar du för någonting?

Jag går på civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik med masterinriktningen Tillämpad matematik på KTH. Inom masterinriktningen har jag valt underspåret Statistisk inlärning, så de flesta av mina kurser berör statistisk matematik och statistisk maskininlärning. 

Hur kommer det sig att du sökte extrajobb på AP4?

Jag tycker att AP4 är en ideal arbetsplats och skickade därför in en intresseansökan. Kort därefter blev jag kontaktad angående en tjänst, vilket gick vidare till en anställning.  

Hur är det att jobba extra på AP4?

Det är både kul och lärorikt att jobba här. Jag får möjligheter att tillämpa kunskaper som jag skaffat mig under utbildningen, samtidigt som jag lär mig mycket på jobbet. Vidare tycker jag att AP4 är en perfekt arbetsplats att extrajobba på om man vill få en god inblick i finansbranschen och få en klar bild av vad man själv behöver skaffa sig för att vara konkurrenskraftig inom branschen. 

Vad har du för arbetsuppgifter?

Jag jobbar som junior kvantanalytiker. Just nu håller jag på och utvecklar en makroekonomisk modell. 

Hur ser dina planer för framtiden ut?

Jag kommer i första hand läsa klart mitt civilingenjörsprogram och utveckla min professionella profil vid sidan av utbildningen.