Möt Rebecca och Marit som skrev sitt kandidatexamensarbete på AP4

Hej Rebecca och Marit!

Ni har just skrivit klart ert kandidatexamensarbete på vår enhet för Strategisk Allokering & Kvantitativ analys (SAKA). Berätta, vad pluggar ni för någonting?

Vi pluggar Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på KTH i Stockholm och ska påbörja masterprogram inom Finansiell matematik under hösten. Under kandidatprogrammet har vi haft en inriktning inom tillämpad matematik som till stor del involverat matematisk statistik.

Vad handlar ert arbete om? 

Vårt kandidatexamensarbete handlar om att genom regressionsanalys undersöka hur faktorn Quality Minus Junk påverkar en existerande riskmodell. Framför allt att undersöka hur faktorn påverkar riskmodellens förklaringsgrad – hur stor del av aktieavkastningarna som kan förklaras av de ingående faktorerna.

Varför valde ni att skriva för AP4?

Det hela startade med att vi på AP4:s hemsida såg att det fanns möjlighet att skriva examensarbete och vi blev genast intresserade, då AP4:s verksamhet väl passar vår utbildning och området för vårt kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik. Väl på KTH:s arbetsmarknadsmässa kom vi i kontakt med representanter från AP4 och vårt intresse stärktes än mer när vi fick höra mer om verksamheten.  

Hur är det att skriva kandidatexamensarbete på AP4?

Det är väldigt lärorikt att skriva ett examensarbete på AP4. Att kombinera akademiska krav från KTH med praktiska appliceringar hos AP4 är givande och så mycket mer intressant än att skriva ett enbart teoribaserat arbete. Intresset och kompetensen från vår handledare och andra kontakter på AP4 har varit otroligt värdefulla. Att få göra ett arbete som potentiellt kan bidra med insikter för AP4, har känts väldigt motiverande. ​