Möt Robin som skrev sitt examensarbete på AP4

Hej Robin!

Du har just skrivit klart ditt examensarbete på vår enhet för Strategisk Allokering & Kvantitativ analys (SAKA). Berätta, vad pluggade du för någonting?

Jag har precis läst klart civilingenjörsprogrammet i farkostteknik och masterprogrammet i tillämpad matematik & beräkningsmatematik på KTH i Stockholm. På mastern var de flesta kurser relaterade till statistik och finansiell matematik.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Examensarbetet handlar om att detektera så kallade outliers (eller anomalier) i index & aktiedata. Outliers är i detta fall datapunkter som är extremt avvikande från den resterande datan.

Varför valde du att skriva ditt examensarbete för AP4?

När jag först läste om projektförslaget så tyckte jag att det verkade intressant och sökte sedan examensarbetet hos er på AP4. Mina handledare, som jag träffade på intervjun, var också intresserade av projektet och gjorde ett gott intryck.

Hur är det att skriva examensarbete på AP4?

Annorlunda jämfört med att sitta i den akademska världen man är van vid på universitetet. Den akademiska biten är viktig för examensarbetet men för AP4 är tillämpningar mer intressant, att kombinera dessa på ett smart sätt är den största utmaningen. Men med intresserade & kompetenta handledare har detta inte varit något problem, snarare en ny erfarenhet av arbete utanför universitetsvärlden.