Möt Tobias och Melker som skrev sitt examensarbete på AP4

Hej Tobias och Melker!

Ni skrev ert examensarbete hos oss på AP4 under vårterminen. Berätta, vad pluggade ni för någonting?

Vi läste industriell ekonomi i Lund med en inriktning på finansmatte. Under mastern så var vi båda ett år i Schweiz på ETH där vi bland annat läste tidsserieanalys, finansiell statistik och derivatprissättning.

Vad handlar ert examensarbete om?

Vårt examensarbete går ut på att utveckla en algoritmisk handelsstrategi baserad på gömda markovmodeller som är en form av maskininlärningsteknik. Vi ville verkligen kunna applicera så mycket som möjligt av det vi har läst och vi tycker det här är väldigt spännande då det berör många områden så som matematik, programmering och finans. Vi valde att fokusera på kreditmarknaden eftersom denna handlas OTC samt är mindre genomlyst och inte lika likvid som t.ex. aktiemarknaden. Med anledning av detta tror vi det kan finnas potential för alfa-genererade strategier på denna marknad och det var det vi ville undersöka.

Varför valde ni att skriva ert examensarbete för AP4?

Vi tyckte att AP4 är ett intressant företag som en av de största förvaltarna i Sverige. Här finns alla resurser och kompetens vi behövde som bollplank till vårt examensarbete och det är verkligen en arbetsgivare som vi vill lära känna.

Hur är det att skriva examensarbete på AP4?

Här på fonden har vi fått låna ett intressant dataset att jobba med, samtidigt som här finns bra resurser med experter inom många områden som är väldigt engagerade och intresserade av vårt exjobb. Kontoret har en väldigt öppen miljö och kultur som gör att det är enkelt att få stöd i vårt arbete.