Möt vår studentmedarbetare John

Hej John!

Du arbetar extra hos oss på vår avdelning Risk & Systems, samtidigt som du skriver ditt examensarbete. Berätta, vad pluggar du för någonting?

Jag pluggar Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med masterprofilen Risk Management vid Umeå Universitet. Masterprofilen fokuserar mestadels på finansiella risker och berör till största del finansiell modellering och finansiell matematik.

Hur kommer det sig att du sökte dig till just AP4?

Jag var på jakt efter ett intressant examensarbete med fokus på hållbara investeringar och där tror jag det är svårt att hitta ett bättre alternativ än AP4! Dessutom fick jag möjlighet att få jobba extra med arbetsuppgifter relaterade till min utbildning, vilket jag ser som en rejäl bonus.

Hur är det att jobba extra på AP4?

Det är både roligt och intressant, jag får möjlighet att applicera mina kunskaper från skolan och se hur en fond fungerar i verkligheten, vilket jag ser som en otroligt bra erfarenhet!

Vad har du för arbetsuppgifter?

Mina återkommande dagliga uppgifter är fördelade på två fokusområden; riskkontroll och avkastning. Inom riskkontroll mäter jag dels genom olika verktyg fondens exponering mot olika risker och rapporterar till fronten (de som genomför affärer) och dels säkerställer jag att fonden uppfyller de krav på som ställs från lagar och interna investeringspolicys på saker som ratings och krav på andel likvida tillgångar. Inom avkastning ansvarar jag för vissa delar av den interna rapporteringen av hur det går för fondens olika delar på daglig basis.

När jag är klar med mina dagliga ”sysslor” jobbar jag på lite olika större projekt som är lite mer analytiska och berör både riskkontroll och avkastning. Att få varva mellan rutinarbete och mer långtgående projekt passar mig väldigt bra!

Vad handlar din uppsats om?

Min uppsats handlar om att ta fram och utvärdera olika strategier för att öka hållbarheten hos en aktieportfölj som vill följa ett index. Jag försöker utöka det befintliga arbetet med att också titta på vattenanvändande och avfallshantering i kombination med koldioxidintensitet som många innan mig har tittat på. Jag vill alltså hitta portföljer som är hållbara utifrån koldioxidintensitet, vattenanvändande och avfallshantering men samtidigt följer index tillräckligt bra för att kunna användas av en investerare som vill följa index.

Hur ser dina planer för framtiden ut?

Mitt långsiktiga mål är att få fortsätta att jobba med hållbara investeringar och hållbarhet inom finansbranschen och efter sommaren kommer jag börja jobba som riskkonsult med fokus på strategiska och finansiella risker på en större konsultfirma här i Stockholm, men jag kommer gärna tillbaka till AP4 i framtiden!