Nils - från extrajobb, till uppsats, till fast tjänst

Hej Nils,

Du har gjort en spännande resa här hos oss på AP4. Berätta lite om dina år här!

Jag började på AP4 som student under 2014 då jag var halvvägs igenom min civilingenjörsutbildning på KTH. Då satt jag på System Development & Support där jag övervakade och utvecklade fondens tradingssystem. Så småningom skrev jag mitt examensarbete för globala aktieförvaltningen på fonden och efter det blev jag anställd som kvantitativ analytiker på Strategisk Allokering och Kvantitativ Analys (SAKA).

Vad gör du på AP4 idag?

Ett av SAKA:s ansvarsområden är fondens globala aktiemandat. Jag är med och utvecklar och analyserar strategier som vi implementerar i våra portföljer. I praktiken innebär det en hel del programmering, matematiska problem, tolkning av data samt att läsa vetenskaplig litteratur. Vi har byggt kraftfulla, open source-baserade verktyg i Python så att vi kan simulera historiska utfall av strategier som vi är intresserade av. Just nu håller jag också på att lära mig handla aktier och derivat för fonden.

Vad handlade ditt examensarbete om?

Inriktningen på min datalogimaster var språkteknologi. Jag utvecklade därför en alternativ industriklassificeringsmodell som byggde på ”topic models” av företagstextdata. Industritillhörighet är en viktig faktor i en aktieriskmodell men bestäms oftast genom ”hård” klassificering. I verkligheten kan företag hålla på med flera saker (t.ex. Amazon) och klassificeringen bör återspegla detta. Min textbaserade modell som kunde tilldela aktier flera industrier kunde förklara prisrörelser i något högre grad än en traditionell industrimodell.  


Hur var det att jobba extra på AP4?

Det var kul att få ansvar för viktiga processer och dessutom få nära insikt i finansbranschen. Trots mängden förvaltat kapital är AP4 en relativt liten organisation så dagligen kom man i kontakt med kollegor med vitt skilda ansvarsområden och kompetenser. Jag uppskattade också att det var enkelt att kombinera studierna med lagom stora arbetspass. 


Vilket råd skulle du ge till en student som är i slutet av sina studier?

Om ni är intresserade av finans, matematik, hållbarhetsfrågor och programmering tycker jag absolut att ni ska ta kontakt med AP4.