Bildbank

Bilderna är fria att använda i sammanhang som har en tydlig koppling till AP4 och vår verksamhet.

Niklas Ekvall, vd 
Vänligen uppge fotobyline: Peter Knutson

Ladda ned

 

 

Niklas Ekvall, vd
Vänligen uppge fotobyline: Peter Knutson

Ladda ned

 

Niklas Ekvall, vd
Vänligen uppge fotobyline: Peter Phillips

Ladda ned

 


Sarah McPhee, Styrelseordförande
Vänligen uppge fotobyline: Peter Phillips
Ladda ned

 


Ledning


Jenny Askfelt Ruud, Chef Alternativa investeringar
Marcus Blomberg, Chef Strategisk allokering & kvantitativ analys
Per Colleen, Chef Fundamentala aktier 
Theresa Einarsson, Chefsjurist
Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet
Helene Lundkvist, CFO
Nicklas Wikström, Chef IT & risk 


Ladda ned JPG
Ladda ned GIF