Bildbank

Bilderna är fria att använda i sammanhang som har en tydlig koppling till AP4 och vår verksamhet.

Niklas Ekvall, vd 
Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned

 

 

Niklas Ekvall, vd
Fotograf: Peter Knutson

Ladda ned

 

 


 

Britta Burreau, Styrelseordförande
Fotogfraf: Peter Knutson
Ladda ned

 


Ledning


Jenny Askfelt Ruud, Chef Alternativa investeringar
Per Colleen, Chef Fundamentala aktier 
Theresa Einarsson, Chefsjurist
Tobias Fransson, Chef Hållbarhet, ekonomi & kommunikation
Nicklas Wikström, Chef Risk & verksamhetsstöd 


Ladda ned JPG
Ladda ned GIF