Global Aktieförvaltare med tematisk- och hållbarhetsinriktning

Vårt uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djup specialistkompetens. Vår verksamhet kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

Global aktieförvaltare med tematisk och hållbarhetsinriktning i samverkan med enheterna Fundamentala aktier och Strategisk allokering och kvantitativ analys (SAKA)

AP4 har lång tradition och stark kompetens inom hållbarhet i förvaltningsprocesser, tematiskt driven kvantitativ förvaltning av globala aktier och fundamentalt driven förvaltning av svenska aktier. Som ett naturligt utvecklingssteg avser AP4 att kombinera dessa styrkor genom att etablera en tematiskt och hållbarhetsinriktad bolagsurvalsfokuserad förvaltning av globala aktier.

Den nya investeringsansatsen kommer att utvecklas i ett nära samarbete mellan enheterna Fundamentala aktier och SAKA. SAKA kommer att bistå med tematisk analys och kvantitativ screening med hjälp av hållbarhets- och finansiella data, och Fundamentala aktier kommer att stödja med kompetens och lång erfarenhet från förvaltning av portföljer baserade på aktieurval. En central del i den tematiska analysen på AP4 är identifiering av och fördjupning i starka hållbarhetstrender.

 På enheten Fundamentala aktier arbetar idag sju medarbetare som ansvarar för förvaltningen utifrån investeringsprocesser för aktieurval baserat på fundamental företagsanalys. Ägarstyrning är en integrerad del av Fundamentala aktiers förvaltningsarbete, och enheten är även ansvarig för AP4:s arbete inom detta område.

På enheten SAKA arbetar tio medarbetare fördelat på portföljförvaltare, analytiker och strateger. Enheten ansvarar för den övergripande analysen och förvaltningen av fondens tillgångar. Positioner mellan och inom tillgångsslag på olika horisonter erbjuder stora möjligheter för olika typer av investeringsstrategier.

Mot bakgrund av detta söker nu AP4 en senior förvaltare med erfarenhet från förvaltning och aktieurval inom ett brett geografiskt område.

Din bakgrund

  • Vi söker dig med en högskoleutbildning motsvarande civilekonom, -ingenjör med relevant inriktning.
  • Du har mångårig erfarenhet av förvaltning alternativt analys av aktier. Erfarenhet från förvaltning baserad på aktieurval inom ett brett geografiskt område (t.ex. Globalt, Europa).
  • Du har ett intresse för, och gärna erfarenhet från hållbarhetsomställning och integration av hållbarhet/ESG vid analys av bolag och dess värdekedjor.
  • Du har förståelse och intresse för hur kvantitativt modellstöd kan stärka och understödja en fundamentalt driven process för aktieurval.
  • Du är van vid ett strukturerat arbetssätt baserat på analys, strategiskt tänkande och har god förståelse för olika affärsmodeller.
  • Du har god kommunikativ och social förmåga, kan uttrycka dig väl på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

 Din personlighet

Som person är du en teamspelare och bekväm med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är målinriktad med stort driv, initiativförmåga och handlingskraft som tar ägarskap för investeringar och analys. Du har en god kommunikativ och social förmåga med en kapacitet att bygga nätverk. Du har en drivkraft att lära och växa, uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter och är inte rädd för att ”hugga i” när det behövs.

Du delar AP4s värderingar - affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda, samt syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle. Du har stor integritet, gott omdöme och etisk kompass. Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat som råder inom AP4.

Mer om AP4

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar drygt 390 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankades AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. Vi är 60 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm. Läs mer om AP4 på www.ap4.se.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP4 med Lager & Partners. Vid frågor är du välkommen att kontakta Niclas Näslund tel: 08 407 64 62. Skicka din ansökan, CV och följebrev, tillinfo@lagerpartners.com, senast den 26 november 2019. Märk din ansökan ”Global Aktieförvaltare, AP4”