Priser och utmärkelser

AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. De senaste åren har AP4 tilldelats flera olika internationella priser och utmärkelser.

Pris till AP4 vid IPE Awards 2021

Niklas Ekvall tar emot pris Commitment to Diversity IPE Awards

AP4 fick tre priser och fyra nomineringar vid IPE Awards 2021 som delades ut i början på december vid en prisceremoni i Barcelona, Spanien. AP4:s vd Niklas Ekvall var på plats och fick ta emot priser i kategorierna:

Gold Awards - Commitment to Diversity med juryns utlåtande: “AP4 takes a sophisticated approach to integrating diversity and inclusion in both its people processes and its portfolio management decisions.”

Silver Awards - Active Management med juryns utlåtande: “Terrific performance with clear framework to incentivize active management.” 

Country Awards - Sweden med juryns utlåtande: “Up to date, with a fine-tuned investment strategy – true to their long-term philosophy.”

 AP4 nominerades även i kategorierna: Passive management, Factor Investing, Real Assets & Infrastructure samt Public Pension Fund.

 

Pris till AP4 vid IPE Real Estate Award 2021

AP4 har fått två priser vid IPE Real Estate Awards 2021. Ena priset är i kategorin "Global Estate Investor of the Year" och "Investment in Europe". 

Juryns kommentarer: “Excellent submission by an organisation leading the way around sustainable investing. Clear vision in terms of balancing twin strategies around ROI to core investors" och “With standout performance, this is a clear and differentiated strategy to Europe, with high priority given to ESG”.

Jenny Askfelt Ruud, chef för Alternativa Investeringar på AP4 gör tillsammans med sitt team ett fantastiskt jobb och vi ser priserna som erkännande för vår investeringsstrategi som kombinerar noterade och onoterade investeringar, partnerskapsinvesteringsföretag, fondinvesteringar och saminvesteringar.

 

Pris till AP4 vid IPE Real Assets & Infrastructure Global Investor Awards. 

AP4 har fått pris i kategorin ”Indirekt strategi” vid IPE Real Assets & Infrastructure Global Investor Conference & Awards. Juryns motivering var: “A proven cost and risk efficient strategy that consequently reflects its low carbon footprint around all asset classes. Impressive long-term rolling return profiles, collaborating with other like-minded institutions to improve scale and minimise fees and a very thoughtful approach to ESG”.
 
IPE Real Estate Award 2021

 

 

IPE Awards 2020

AP4 belönades i kategorierna Best Pension Fund Sweden, Pension Governance & Administration, Equities, Passive Managment och Factor Investing.  

-Vi är väldigt glada för uppmärksamheten vi fått med anledning av dessa priser. Det visar att vi har rätt fokus och att vårt målmedvetna utvecklingsarbete ger resultat. Alla priserna är mycket välkomna, särskilt uppmuntrande att få pris för bästa styrning och administration ett exceptionellt år som 2020, då vi tvingats omvärdera, anpassa och utveckla mycket, inte minst våra arbetssätt, säger vd Niklas Ekvall, i en kommentar.

IPE Real Estate Award

Hösten 2020 delade IPE även ut priser inom Real Estate, där vann AP4 pris i kategorin Nordic Country Award.

 

IPE Awards 2019

I konkurrens med 430 bidrag från olika pensionsbolag i Europa tilldelades AP4 dubbla priser i två olika kategorier samt nominerades i två ytterligare kategorier.

AP4 fick pris i kategorin ”Active Management” med juryns motivering: ”Tremendous alpha generation via a combination od sustainability factors and fundamental analysis, leading to stellar results of 9,9% over 10 years”,

samt i kategorin ”In-House Investment Team” med juryns motivering: “Very good internal setup, with detailed roles, investment strategy, philosophy and activities, achieving very good risk-adjusted returns.”

AP4 nominerades även i två ytterligare kategorier: ”Portfolio Construction & Diversification” samt landskategorin ”Sweden”.

2018 priser och utmärkelser

IPE Awards 2018

I konkurrens med 459 bidrag med 24 länder erhöll AP4 först pris för förvaltningen inom fem kategorier, flest bland samtliga deltagande fonder. 

IPE Awards 2018: Best pension fund Sweden 

”A high quality submission, taking account of climate risk in the portfolio, and realistically adjusting its medium-term targets to reflect current conditions”

IPE Awards 2018: Portfolio Construction & Diversification

”Very well formulated and well structured governance set-up with portfolio diversification at many levels and directions”

IPE Awards 2018: Equities

“Sophisticated and well-balanced approach that thoughtfully combines different elements, making good use of available scale”

IPE Awards 2018: Active Management

”Sustainability focus aligned to long-term risk-aware active investing”

IPE Awards 2018: Long-term Investment Strategy

”A true long-term investor, with excellent performance, cost eficiency, integrated sustainability and active ownership”

 Asset Owners Disclosure Project (AODP)

AP4 rankas på första plats av AODP i en internationell analys av 100 pensionsfonder. Dessutom erhåller vi det högsta betyget AAA, utifrån vårt goda klimatarbete.

AODP Global Climate Index 2018 

2017 priser och utmärkelser

Under 2017 har AP4 tilldelats flera utmärkelser och även en utmärkelse till AP-fondernas Etikråd.

IPE Awards 2017
 

Logo winner IPE Awards 2017 

AP4 erhöll fem nomineringar till IPE Awards 2017 i konkurrens med över 440 bidrag från 24 länder.

 • Long-term Investment Strategy
 • Sweden Country Award
 • ESG – Ethical and Corporate Governance
 • In-house Investment Team
 • Sovereign Reserve Fund

IPE Gold Award 2017 – Long Term Investment Strategy
IPE tilldelade AP4 priset IPE Gold Award 2017 för bästa Long-term Investment Strategy med motiveringen:

"An extremely sophisticated investor with a strong corporate gonvernance structure, AP4 i undoubtedly among the best in the business".

Responsible Investor (RI) Awards 2017

Responsible investors (RI) Awards tilldelar AP1- AP4 samt institutionella investerare från Nederländerna utmärkelsen Commended for Innovation & Industry Leadership: Collaborations för samarbetet kring investeringar som stödjer FN:s globala utvecklingsmål.

RI Awards 2017

2017 Asset Owners Disclosure Project (AODP) Global Climate 500

AP4 erhåller det högsta betyget AAA för sin hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankas AP4 8:a av 500 internationella institutionella investerare.

AODP Global Climate 500 

 

Mäktigast i Hållbarhetssverige

Aktuell Hållbarhet rankar AP-fondernas Etikråds generalsekreterare John Howchin som nummer 20 på sin lista Mäktigast i Hållbarhetssverige 2017.

Aktuell Hållbarhet rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer för att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor och driver på utvecklingen i en mer hållbar inriktning. Kriteriet "åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt" har varit bärande i årets juryarbete.

Motiveringen lyder:

Under John Howchins ledarskap har AP-fondernas etikråd stärkt arbetet med etikfrågor i de utländska bolag där man har ägande. John Howchin är en duktig förhandlare som kan konsten att samla tunga investerare för att diskutera och driva igenom viktiga och svåra hållbarhetsfrågor.

Sveriges 101 miljömäktigaste


2016 priser och utmärkelser

Under 2016 har AP4 tilldelats flera utmärkelser och även en utmärkelse till AP-fondernas Etikråd.

 

IPE European 2016 Awards

AP4 erhöll fem olika nomineringar till IPE Awards:  

 • Long-term Investment Strategy
 • Best Pension Fund of the Year
 • Best Pension Fund Sweden
 • Sovereign Fund
 • Climate Related Risk Management

I kategorin "Long-term Investment Strategy" tilldelades AP4 ett pris.
Motiveringen lyder bland annat:

Demonstrates a real appreciation of what longterm investing is about.

Clear, simple and strong investment philosophy and strategy based on:

 • High equity content (60%)
 • Long-term investment horizon (40 year) allowing for annual volatility
 • Priority given to sustainability (Corporate governance and climate change)
 • Very low operating cost (6 bp)
 • This is validated by the excellent average annual return achieved over the last 10 years (6,8%)
Strong real returns, managing short versus longterm risk profile, harvesting liquidity premiums.
Impressive focus on long-term strategy. Excellent long-term results. To maintain a return of over 9,7% over 5 years is an excellent performance.

2° Invest Award

Det franska miljöministeriet, finansministeriet och the 2° Investing Initiative tilldelade AP4 ett särskilt omnämnande vid utdelandet av årets 2° Invest Award. Priset är instiftat för att uppmärksamma bästa praxis inom hållbarhetsrapportering.

Motiveringen lyder:

AP4’s 2015 report presents a developed approach targeting the integration of climate-related policies at all stages of the investment chain. Back in 2014 as a founding member of the Portfolio Decarbonization Coalition, the fund developed a clear decarbonization strategy to be applied to an entire asset class. The presentation of this initiative in the report highlighted its innovative management of climate-related risks.

Chief Investment Officer (CIO) Lifetime Achievement Award


CIO framhåller AP4:s VD Mats Anderssons ledarskap och hans bidrag till internationella projekt för hållbara investeringar och mot klimatförändringen.

2016 Asset Owners Disclosure Project (AODP)
Global Climate 500

AP4 erhåller det högsta betyget AAA för sin hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankas AP4 3:a av 500 internationella institutionella investerare.

Sveriges miljömäktigaste

Aktuell Hållbarhet (tidigare MiljöAktuellt) rankar AP4:s VD som nummer 10 när de publicerar sin lista över Sveriges 101 miljömäktigaste personer 2016. Aktuell Hållbarhet rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer för att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor och driver på utvecklingen i en mer hållbar inriktning.

Motiveringen lyder:

”Inget företag kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan.” De bevingade orden kommer från Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson. Under 2015 var AP4 en av fyra initiativtagare till PDC, en koalition som inför klimatmötet i Paris hade som målsättning att samla ett
pensionskapital på 100 miljarder dollar och placera dem klimatsmart. Målet uppnåddes med råge, istället för fyra fonder blev det 25 och kapitalet är i dag 3 200 miljarder dollar.

Även AP-fondernas Etikråds generalsekreterare finns med på Aktuell Hållbarhets lista över miljömäktiga personer med motiveringen:

Generalsekreteraren för AP-fondernas etiska råd ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och avkastning. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidrar Etikrådet genom att driva på företag världen över att jobba mer med hållbarhet. Sedan miljöanalytikern John Howchin klev på sin post har AP-fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i bolagen de har ägande i utomlands.

 

Sveriges 101 miljömäktigaste  


2015 priser och utmärkelser

Under 2015 har AP4 tilldelats flera utmärkelser och även en utmärkelse till AP-fondernas Etikråd.

 

IRRI Survey 2015

AP4 rankades på sjunde plats när Independent Research in Responsible Investment (IRRI) genomförde sin årliga, globala undersökning och ställde frågan "Which asset owner contributes most to the wider SRI debate?". Av totalt tio topprankade pensionsfonder är AP4 den enda svenska.

Sweden's AP4 ranked seventh, thanks to CEO Mats Andersson's vocal support of environmental causes and his team's work to reduce the portfolio's carbon output.

IRRCi Research Award 2015

Mats Andersson tilldelades ett hedersomnämnde vid IRRCi Research Award 2015 för den artikel han författat tillsammans med Patrick Bolton (Columbia Business School) och Frédéric Samama. I artikeln, "Hedging Climate Risk", redogör författarna för en enkel dynamisk investeringsstrategi som möjliggör för långsiktiga investerare att minska klimatrisken utan att ge avkall på den finansiella avkastningen.

IRRCi Research Award 2015

FN100 Most Influential list

Mats Andersson tilldelades en femte plats i kategorin "Pensions and Investments" när Financial News presenterade sin FN100 Most Influential list. I motiveringen nämndes både AP4:s goda resultat samt arbetet med Portfolio Decarbonization Coalition (PDC).

As head of Sweden's fourth national Swedish pension fund, Andersson provides significant institutional clout in environmental and corporate activism. The Skr295 billion ($36.4 billion) AP4 fund co-founded the Portfolio Decarbonization Coalition, an alliance of institutional investors committed to reducing investments in the worst fossil-fuel pollutes. Launched at UN Secretary General Ban Ki-moon's climate summit in late 2014, it has attracted 12 institutional investors. Andersson, a former head of Nordic equities at Deutsche Bank, also plans to step up to the fund's corporate activist positions. In 2014, AP4 doubled its investment in the Governance for Owners' Japan Engagement Fund and was vocal in it opposition to Wolkswagen's €6.7 billion takeover of truckmaker Scania. It also had its best performace yet, returning 15.7 %.

Responsible investors (RI)
Best Responsible Investor Report 2015 - Large Fund

 

AP4 var nominerade till RI Reporting Awards 2015 för sin Hållbarhets- och ägarstyrningsrapporting. AP4 var en av 8 fonder som nominerades i kategorin Best RI Report - Large Fund. På RI Awards 2015 tilldelades AP4 en utmärkelse. I juryns motivering nämns följande:

 • Provides an excellent description of both the rationale for RI and how it is implemented at the fund, aimed at general public.
 • Very comprehensive articulation of social, environmental and governance strategies.
 • A report that had some excellent global segmentations and considerations which clearly informed their strategy and leadership.
 • Provides data on RI activities at the fund and year over year improvements.
 • Top-down strategic commitment clearly visible

RI Reporting Awards 2015

                      

Asset Owners Disclosure Project (AODP) Global Climate 500

AP4 erhöll det högsta betyget AAA för sin hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankades AP4 9:a av 500 internationella pensionsfonder.

                

MiljöAktuellt - Sveriges Miljömäktigaste 2015

MiljöAktuellt rankar AP4:s VD som nummer 2 när de publicerar sin lista över Sveriges 101 miljömäktigaste personer 2015. MiljöAktuellt rankar årligen Sveriges miljömäktigaste personer för att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket driver på utvecklingen i en mer hållbar inriktning.

Motiveringen lyder:

"Fjärde AP-fonden är en av initiativtagarna bakom "Portfolio Descarbonization Coalition" en koalition där några av Europas största institutionella investerare, tillsammans med FN, ska arbeta för att förmå den globala finansmarknaden att styra om investeringar mot tillgångar som är mer koldioxideffektiva. Initiativet sänder en tydlig signal till koldioxidintensiva företag: Nu är det dags att tänka om."

 

Även AP-fondernas Etikråds generalsekreterare rankas högt på Miljöaktuellts lista över miljömäktiga personer och återfinns på en 15:e plats med motiveringen:

 ”Genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete bidrar AP-fondernas Etikråd till att påverka bolag över hela världen att arbeta i en mer hållbar riktning. Sedan mljöanalytikern John Howchin blev generalsekreterare för AP-fondernas Etikåd har fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i de bolag man äger aktier i utanför Sverige.”

 

Environmental Finance Deals of the Year Award 2015,            Personality of the Year

 

AP4:s VD tilldelades priset med motiveringen: 

"...has helped drive the Portfolio Decarbonisation Coalition forward ahead of the all-important UN Climate talks in Paris."

Environmental Finance Deals of the Year Award.

 

Institutional Investor European Awards 2015,
Scandinavian Public Pension Manager of the year

AP4:s affärschef och vVD Magnus Eriksson erhöll priset Scandinavian Public Pension Manager of the year för AP4:s fokus på hållbarhet och för långsiktigheten i fövaltningsstrukturen i syfte att skapa god avkastning. Magnus Eriksson blev även profilerad i en artikel i Institutional Investor.

                         

CFA ESG Awards 2014

AP4:s VD tilldelades i januari 2015 pris av CFA Society Sweden för sin insats att öka medvetenheten om vikten av att ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

CFA ESG Award 2014 fokuserade på fossila bränslen och tre svenska institutioner delade på priset. Motiveringen lyder:

"These institutions have demonstrated leadership and commitment to this challenge, each in their own way, as it relates to their fiduciary duty and clients. All three have incorporated their views on fossil fuels to implement investment strategies to capitalize and generate higher investment returns.
They have demonstrated that you do not need to sacrifice short-term goals in order to achieve long-term objectives. Through their leadership they have invited to an industry dialogue and initiated the development of toolkits for a sustainable approach."

CFA ESG Awards 2014

             


2014 priser och utmärkelser 

Under 2014 har AP4 tilldelats fem internationella utmärkelser.

 

2014 IPE Awards, Best Public Pension Fund

Motiveringen lyder:

"Remarkable return in the last two years and over the last 10, plus a major contributor to government policy goals on SRI, ethics and carbon risk."

IPE (Investment & Pension Europe)

2014 IPE Gold Awards, Outstanding Industry Contribution

Tilldelades AP4:s VD

IPE (Investment & Pension Europe)

              

2014 nomineringar

2014 IPE Awards

Inom kategorierna:

 • Climate Related Risk Management
 • ESG

IPE (Investment & Pension Europe)

aiCIO Awards (asset international's Chief Investment officer)

Motivering:

Since January 2013, the AP4 board has taken a 40-year time horizon and held strategic control over bonds, equities, currency and duration. The investment team does the rest. This makes it easier for them to make dynamic allocations and move nimbly to take opportunistic plays on the market.

 


2013 priser och utmärkelser

Under 2013 har AP4 tilldelats tre internationella utmärkelser.

 

Financial News Awards for Excellence in Institutional Hedge Fund Management Europe 2013

AP4 erhöll i konkurrens med andra europeiska förvaltare pris för fondens globala aktieförvaltning - most pioneering European Institutional Investor in Hedge Funds.

2013 nomineringar

aiCIO European Innovation Awards 2013                         Asset Allocation Innovation - Asset Owners

AP4 nominerades av aiCIO (Asset International's Chief Investment Officer) för fondens hållning till ESG investeringar, framförallt för fondens koldioxidsnåla portföljinvestering och för den långsiktiga horisont fonden har på relativt illikvida investeringar.

Responsible investors (RI)
Best Responsible Investor Report 2013 - Large Pension Fund

AP4 nominerades av RI (Responsible Investers) i konkurrens med globalt sätt större pensionsfonder för sin rapportering om fondens hållbarhets- och ägarstyrningsarbete.