Student

Vill du skriva din uppsats hos oss och bidra med nya perspektiv och kunskap? Söker du ett spännande extrajobb att ha vid sidan av dina studier?Du som studerar på universitet eller högskola och börjar närma dig examen är välkommen att ansöka om att skriva ditt examensarbete hos oss på AP4. Det är en fantastisk möjlighet för dig att lära känna AP4 och för oss att dra nytta av din kunskap och färdighet. Hos oss har vi även studenter som arbetar extra.

Ansökan och förfrågningar skickas* till: student@ap4.se


AP4:s studentverksamhet


Att skriva uppsats hos AP4

Vi har en bred verksamhet, vilket innebär att det finns många intressanta ämnen att fördjupa sig i. Tidigare studenter hos oss har bland annat skrivit uppsats om:

Vill du skriva uppsats hos AP4? 

Du är välkommen att komma med egna ämnesförslag. Tänk på att göra en tydlig och konkret beskrivning av ditt förslag och var ute i god tid med din förfrågan.

Ansökans ska innehålla:

  • Projekt/uppgift som arbetet ska behandla
  • En tidsplan för arbetet
  • Omfattning på examensarbetet (antal poäng)
  • En personlig presentation
  • Uppgifter om din utbildning och eventuell studieinriktning
  • En motivering till intresset för projektet/uppgifter
  • Dina kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress)
  • Ditt CV, med information om eventuella tidigare anställningar och dylikt

Ansökan och förfrågningar skickas* till: student@ap4.se