Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Pågående upphandlingar

AP-fonderna (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandlar sjukvårdsförsäkring

Diarienummer: AP1 DS 2021/16.
Sista anbudsdag är 2021-09-14 Länk till anbudsannons

AP-fonderna (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandlar rekryteringskonsulttjänster

Diarienummer: VS2021/18 med sista anbudsdag 2021-09-13
Länk till annonsen

AP-fonderna ( AP1, AP2, AP3 och AP4) upphandlar upphandlingskonsulttjänster

Diarienummer: VS 2021/17 med sista anbudsdag 2021-08-23
Länk till annonsen

Etikrådet upphandlar kommunikationstjänster

AP-fonderna ( AP1, AP2, AP3, AP4) avser att genom Första AP-fonden (avtalspart) upphandla kommunikationstjänster för Etikrådets kommunikationsbehov. Sista dag för anbud är den 24 juni 2021. Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga i Tendsign.