Organisation

 

Compliance (regelefterlevnad) är direkt underställd vd samt rapporterar även direkt till AP4:s styrelse.

Strategisk HR arbetar med HR-strategiska frågor med fokus på utveckling av medarbetare, ledarskap och organisation.

Kapitalförvaltningen är organiserad i fem enheter: Fundamentala aktier, Global makro, Räntor & valuta, Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys.

Risk & verksamhetsstöd hanterar IT-plattformen, affärskontroll samt genomför risk- och avkastningsanalys.

Enheten Hållbarhet, ekonomi & kommunikation bistår vd i frågor som rör strategi, ekonomi, HR-admin, diarie, kontorsadministration, hållbarhet, kommunikation och vd-support.

Juridikenheten arbetar med juridiskt stöd och förhandling av avtal samt tolkning av lagar och regelverk.