Förvaltningsberättelse 2016

Med en positiv avkastning på tio procent efter kostnader motsvarande ett resultat på 31 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 334 miljarder kronor.