Den Strategiska förvaltningen, 3 - 15 år

Den Strategiska förvaltningen, med en investeringshorisont på mellan 3 – 15 år, utgör 32,9 (30,2) procent av AP4:s tillgångar. Det motsvarar 110,0 (93,6) miljarder kronor.

Den Strategiska förvaltningen skapade under året en avkastning bättre än index och gav sammantaget ett positivt aktivt bidrag till AP4:s totala avkastning med 1,0 (4,8) procentenheter. Det motsvarar 3,1 (14,1) miljarder kronor i aktivt resultatbidrag.

Sedan 2013 är det samlade resultatbidraget i den Strategiska förvaltningen 21,6 miljarder kronor. De största bidragen kommer ifrån Svenska aktier och Fastigheter med bidrag på 12,8 respektive 9,8 miljarder kronor.

Utvärderingsperioden för den Strategiska förvaltningen är fem år och en hel utvärderingsperiod uppnås först vid utgången av 2017.

2016 års två största positiva aktiva bidrag kom från Fastigheter tillsammans med beslutet att hålla en stor andel Svenska aktier. Dessa båda gav ett aktivt resultatbidrag på 3,5 (5,2) respektive 2,5 (6,4) miljarder kronor.