Den Taktiska förvaltningen

Den Taktiska förvaltningen gav sammantaget ett aktivt resultatbidrag med 87 (187) miljoner kronor.

De senaste åtta åren, alltsedan den nuvarande förvaltningen kom på plats, har den aktiva Taktiska förvaltningen levererat ett positivt resultatbidrag på 7,9 miljarder kronor.

2016 års aktiva avkastning inom Taktisk förvaltning uppgick till 0,0 (0,1) procentenheter. Tre av fem förvaltningsenheter bidrog positivt.

För utvärderingsperioden, som är rullande tre år, uppgick den positiva aktiva avkastningen till 0,3 (0,4) procentenheter i genomsnitt, vilket inte når upp till målet om 0,5 procentenheter.