Hållbarhet och AP4

Integration av hållbarhet är prioriterat i den löpande förvaltningen. AP4 använder sig av flera olika verktyg och även förvaltningsmandat för att integrera hållbarhet, vilket på lång siktminimerar olika risker i portföljen och skapar affärsmöjligheter.

Hållbarhet och ägarstyrning är två områden AP4 fokuserar på och de är valda för att:

  • de bedöms vara väsentliga för avkastningen och för tillgångarnas utveckling,
  • AP4:s kunskap, erfarenhet, engagemang och möjligheter till påverkan bedöms kunna göra skillnad och påverka tillgångarnas avkastning positivt på lång sikt.