Personalförändringar

Niklas Ekvall utsågs av AP4:s styrelse att efterträda Mats Andersson, som VD för AP4. Mats Andersson lämnade som VD den 30 juni 2016 och Niklas Ekvall tillträdde den första oktober 2016.

Under året lämnade även vice VD Magnus Eriksson sin tjänst. I övrigt hade AP4 en normal personalomsättning, i nivå med föregående år. Vid 2016 år slut uppgick antalet anställda till 54 (55) personer.