Positivt bidrag från samtliga horisonter

Av 2016 års förvaltningsresultat före kostnader, på 30,9 (20,4)miljarder kronor, är 3,2 (14,3) hänförligt till den Strategiska och den Taktiska förvaltningen.

Sedan förvaltningsstrukturens start, 2013, har samtliga investeringshorisonter gett positiva resultatbidrag. Över fyra år uppgår det totala resultatbidraget till 129,1 miljarder kronor. Den Strategiska förvaltningen har bidragit med 21,6 miljarder kronor och motsvarande siffra för den Taktiska förvaltningen är 2,6 miljarder kronor.