Totalavkastningen tio procent

Totalavkastningen uppgick till 10,1 (6,9) procent före kostnader och 10,0 (6,8) procent efter kostnader. Avkastningen motsvarade ett förvaltningsresultat efter kostnader på 30,5 (20,1) miljarder kronor.