Väsentliga händelser efter räkenskapets utgång

AP4:s arbete löper enligt plan. Det finns inga väsentliga händelser att rapportera som inträffat sedan årsskiftet 2016/2017.