Kontakt

Har du några frågor angående denna rapport eller Fjärde AP-fonden får du gärna kontakta oss.

Niklas Ekvall

CEO +46 8 787 75 00 info@ap4.se